Landschapplan

Op voormalige (agrarische) bedrijven staan vaak verschillende objecten die in het verleden een (agrarische) functie hebben vervuld. Door mogelijkheden om in het kader van de Ruimte voor Ruimte regelingen deze objecten af te breken, krijgt het landschap meer ruimte en als compensatie kan dan woningbouw teruggebouwd worden.
Als onderdeel van deze omvorming dient een landschapplan opgesteld te worden waarin een harmonische opbouw bestaat tussen verschillende bouwwerken en het aanwezige landschap.

Wij kunnen voor u een landschapplan opstellen conform de gestelde eisen.